Produkter

Nyheter RSS för Nyheter

Ny Svensk Broschyr TOA VM-3000 Talat Utrymningslarm

Vårt mycket omtyckta och populära integrerade instegs system för Talat Utrymningslarm och Ljudanläggningar TOA VM-3000 har uppdaterats och certifierats med ny firmware och utökas med ännu fler funktioner utan prishöjning.
2015-07-24

2-vägs Kommunikation Utrymningsplats

Supersonic Svenska AB är glada över att bilvit utsedda av engelska SigNET som generalagent för Sverige. SigNET är en marknadsledande tillverkare av utrustning för myndighetsanläggningar samt säkerhetsutrustning. Bland produkterna finns kommunikationssystem för Utrymningsplats / Samlingsplats. Systemen svarar mot Boverkets skrav på utrustning.
2014-09-14

TOA lanserar ny generation EN 54 certifierade förstärkare

Japanska specialist elektronikjätten TOA Corporation har sedan 1969 varit en världsledande tillverkare av utrustning för talat utrymningslarm och masskommunikation. Företaget kunde som första tillverkare presentera en fullt EN 54 certifierad anläggning och har sedan dess drivit utvecklingen framåt.
2014-05-04

 

Talat utrymningslarm

 

Talat utrymningslarm SBF 502:1 och integrerade anläggningar för ljuddistribution

Vår kärnverksamhet är att projektera och leverera SBF 502:1 anläggningar för utrymningslarm med talat meddelande samt integrerade anläggningar.
Vi är distributörer för flera välkännda premium tillverkare som japanska specialist elektronikjätten TOA Corporation, PASO och LDA Audiotech.

Supersonic är en av SBSC certifierad anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande och har behöriga ingenjörer enligt SBF 2017.

 

SBSC Certifierad anläggarfirma talat utrymningslarm SIS Standard Developer

 

 

 Anläggningar finns för projekt i alla storlekar från lokal detaljhandel till strategiska infrastrukturnätverk.


Supersonic hjälper gärna konsulter och kravställare med:

-       Projektering och produkt information

-       Norm och standard frågor

-       Integreringsfrågor

-       EASE Evac analyser och akustiska simuleringar

Supersonic hjälper gärna kunder med:

-       Projektering och produktinformation

-       Leverans av färdigmonterade rackskåp

-       Dokumentation

-       Driftsättning och inmätning