Hem » Kommunikation Utrymningsplats

Kommunikation Utrymningsplats

 2-vägs kommunikationssystem för Utrymningsplats - Samlingsplats

Anläggningar för att upprätta 2-vägs kommunikation mellan utrymningsplats, brandförsvarstablå och larmcentral eller annan ständigt bemannad plats.

SigTEL Compact 224
Marknadsledande engelskt 2-vägs röstkommunikationssystem som är idealisk för användning till utrymningsplatser. Systemet är enkelt att installera och driftsätta utan specialistkunskaper. Kapacitet är upp till 224 anropsapparater i ett gemensamt system med upp till 4 centraler i redundant nätverk. Svarsapparater ECU och anropsapparater EVC är samtliga certifierade mot BS 5839 part 9 och möter svenska nationella krav i BBR samt AFS.

TOA N-8000
Modernt och robust IP baserat kommunikationssystem med apparater och funktioner som uppfyller och överträffar svenska krav. Från centraler till svars
apparater och anropsapparater kan installation utföras med 2-tråd (2x1,0) med kabellängder upp till 1500 meter, det reducerar material och installationskostnad markant mot att enbart använda IP baserade svarsapparater och anropsapparater. I ett gemensamt system kan IP och 2-tråds enheter kombineras och maximalt 4096 enheter kan användas i en gemensam anläggning. 

N-8000 är ett perfekt val för installationer där kravställare vill att samtal ska vidarebefodras till larmcentral i händelse av att svarsapparater är obemannade. Flera fastigheter på olika platser kan även utgöra ett gemensamt system. Flera samtal kan simultant utföras i ett TOA N-8000 system för 2-vägs kommunikation till utrymningsplatser.

Läs mer

Flik1