Talat utrymningslarm

 

Talat utrymningslarm SBF 502:1 och integrerade anläggningar för ljuddistribution

Vår kärnverksamhet är att projektera och leverera SBF 502:1 anläggningar för utrymningslarm med talat meddelande samt integrerade anläggningar.
Vi är distributörer för flera välkännda premium tillverkare som japanska specialist elektronikjätten TOA Corporation, PASO och LDA Audiotech.

Supersonic är en av SBSC certifierad anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande och har behöriga ingenjörer enligt SBF 2017.

 

SBSC Certifierad anläggarfirma talat utrymningslarm SIS Standard Developer

 

 

 


Anläggningar finns för projekt i alla storlekar från lokal detaljhandel till strategiska infrastrukturnätverk.


Supersonic hjälper gärna konsulter och kravställare med:

-       Projektering och produkt information

-       Norm och standard frågor

-       Integreringsfrågor

-       EASE Evac analyser och akustiska simuleringar

Supersonic hjälper gärna kunder med:

-       Projektering och produktinformation

-       Leverans av färdigmonterade rackskåp

-       Dokumentation

-       Driftsättning och inmätning