2014-09-14
JH

 

Kommunikation Utrymningsplats

 

SigTEL 2-vägs Kommunikationssystem för Utrymningsplats 

 

Supersonic Svenska AB är glada över att bilvit utsedda av engelska SigNET som generalagent för Sverige. SigNET är en marknadsledande tillverkare av utrustning för myndighetsanläggningar samt säkerhetsutrustning.

Bland produkterna finns SigTEL som är ett mycket effektivt, lätt installerat och kvalitativt 2-vägs röstkommunikationssystem som är idealisk för användning till Utrymnings / Samlingsplats samt för Larmtelefon. Systemen svarar mot Boverkets skrav på utrustning för kommunikation till Utrymningsplats / samlingsplats.

För funktionshindrade och övriga är det en trygghet och livsräddande åtgärd att enkelt och säkert kunna kommunicera från angreppspunkt till utrymningsplats. SigTEL stödjer duplex kommunikation och visar tydligt på huvudenhet vilken / vilka utrymningsplatser kommunikationen bedrivs till.

Systemet är fullt övervakat, mycket kostnadseffektiv och uppfyller och överträffar kraven i BS 5839 del 9 och svarar mot alla Boverkets krav på kommunikation till Utrymningsplatser / Samlingsplatser.